Adel, kärlek och äktenskap

Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer kommer vi nära en rad av 1700- och 1800-talens adliga par. Historikern Brita Planck skildrar starka personligheter och relationer samt lyfter fram förälskelser och många gånger förverkligade drömmar om kärlek.

Livssituationerna präglades ofta av påfrestande ekonomiska krav, och övertalning och övervakning kunde föregå giftermål. Men den i dag vanliga uppfattningen att adelns äktenskapsval i första hand styrdes av vilken släkt man tillhörde, av allianstänkande och av tillgång till egendomar, nyanseras med gripande berättelser om kvinnors och mäns strävan efter lycka och äktenskap grundade i ömsesidig kärlek.

Brita Planck är historiker och disputerade 2014 på avhandlingen Kärlekens språk – adel, kärlek och äktenskap 1750–1900. Boken Förnuft eller känsla är en omarbetning av hennes avhandling.

Brita Planck:
Förnuft eller känsla. A
del, kärlek och äktenskap
Appel Förlag
Utkom 2018

Recension i Göteborgs-Posten