Utsikter – så långt ögat når

Med katalogen och utställningen Utsikter – så långt ögat når uppmärksammade Skogsmuseet i Lycksele utsikterna som en del av vårt kulturarv. Att använda uppleva och uppsöka utsikter – och att förmedla dem på olika sätt – har länge varit en självklarhet.

Vi får veta hur utsikten blev ett semestermål och trycktes upp på vartenda vykort, hur utsikter haft praktisk användning i olika sammanhang, till exempel i försvaret, skogsbruket och på jakten. Vi kan ta del av hur resenärer, konstnärer och författare upplevde sin utsikt förr, men också se dagens utsikter.

Katalogens texter bygger framför allt på samtal som förts av journalisten Anna Sjöstrand med människor som är intresserade av, har kunskap och erfarenhet inom området, såsom forskare, fotograf, synskadade, turister och personer som arbetar med skog, kulturarv, turism och platsmarknadsföring. Intervjuerna kompletteras med faktarutor.

Illustratören Ulf Lundkvist inleder de fem kapitlen. Många av fotografierna är bidrag som lämnades in till museet under hösten 2016.

Anna Sjöstrand:
Utsikter – så långt ögat når
Skogsmuseet i Lycksele
Utkom 2017