Agda Rössel – från banvaktstugan till FN-skrapan

Bokomslaget

Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskastning i pressen.

Trots motvinden, och ett privatliv präglat av tragik, arbetade Agda Rössel framgångsrikt för Sverige i decennier. I FN drev hon frågor som är aktuella än i dag: avskaffandet av dödsstraff, kvinnlig omskärelse, flyktingmottagande och jämställdhet.

Det här är historien om svensk utrikespolitiks mest okända gigant; järnvägsarbetarens dotter från Lappland som tog sig ända in i den internationella diplomatins finaste salonger. Det är också en personlig berättelse om en ensamstående mors kamp och om priset en kvinnlig pionjär kan få betala i en mansdominerad värld.

Elin Jäderström är journalist och biografin om hennes släkting Agda Rössel är hennes bokdebut.

Elin Jäderström:
Hennes excellens Agda Rössel. Från banvaktstugan till FN-skrapan
Atlantis
Utkom 2018