Donationsgården Barksätter

Barksätters egendom, som ligger intill sjön Bjälken i Sörmland, donerades år 1983 till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien av Mary Francke Gustafson.

Egendomen omfattar 640 hektar, som förvaltas enligt donatorns önskemål. Det innebär att den bevaras i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.

”Om denna egendom och dess historia handlar denna skrift. Akademiens förhoppning är att den ska väcka besökarens intresse för gården och det omkringliggande landskapet.”

Ulrich Lange:
Donationsgården Barksätter. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens herrgård i Sörmland
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Utkom 2023