Tusen år i det svenska barnets historia

I denna bok får vi följa hur barn uppfostrats och levt i vårt land under tusen år. Det är en skildring som ger intressanta inblickar i gångna tiders syn på barn och deras uppväxtvillkor under olika historiska epoker.

Barnets historia handlar om hur den fysiska och psykiska omvårdnaden av barn har vuxit fram i vårt samhälle. Den berör barnens uppväxt i olika miljöer på landet och i staden, eller uppfostran i olika samhällsklasser, i den adliga familjen och i fattigstugan.

Barnets historia handlar också om hur det framväxande välfärdssamhället tar ett allt större ansvar för sina barn genom bättre vård och utbildning under det sekel som Ellen Key kallade barnets århundrade: 1900-talet. Framställningen bygger i hög grad på författarens egna arkivstudier och omfattande genomgång av forskningen inom området. Boken är rikt illustrerad.

Boken vänder sig till studerande som utbildar sig för arbete med barn inom skola, omsorg och vård, samt till personal som är yrkesverksam inom dessa områden. Den är också av intresse för föräldrar och för kulturhistoriskt intresserade läsare.

Barbro Holmdahl:
Tusen år i det svenska barnets historia
Studentlitteratur
214 sidor, illustrerad
Utkom 2000