Agitatorn Kata Dalström

År 1894 anslöt sig Kata Dalström till Socialdemokraterna. Uppvuxen i en högborgerlig miljö sågs hennes politiska engagemang närmast som samhällsomstörtande. Det dröjde inte länge innan Kata Dalström gav sig ut som socialistisk agitator. Hon reste land och rike runt, hamnade i opposition med partiledningen men älskades ute i landet – där hon sågs som en levande legend.

Dalströms brinnande engagemang gjorde henne till en stridbar frontfigur för den unga arbetarrörelsen under demokratins genombrottstid. Privatlivet var lika stormigt som det politiska. Hennes äktenskap var turbulent, hon födde sju barn, blev spiritist och buddhist och hade flera kärleksaffärer.

Biografin om Kata Dalström skildrar en färgstark kvinna som gick sin egen väg under ett extraordinärt liv.

Gunnela Björk är docent i historia vid Örebro universitet. 2017 är hon aktuell med en biografi över Kata Dalström. Hon har arbetat som journalist inom radio och TV och blev år 2000 fil.dr i historia på en avhandlingen Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnors kollektiva handlande i Örebro 1900-1950. Gunnela Björk har regelbundet medverkat i Populär Historia och andra tidskrifter med artiklar och recensioner.

Gunnela Björk:
Kata Dalström. Agitatorn som gick sin egen väg
Historiska Media
Utkom 2017