Materia och världsbild under 1600- och 1700-talet

Bokomslaget

Vad är det möjligt att ha kunskap om? Hur uppstod våra uppfattningar om vad som är vetenskap respektive vidskepelse? Boken Upplysningens element är en berättelse om hur en i dag ganska okänd grupp svenska alkemister och kemister bidrog till uppkomsten av vår moderna verklighetsuppfattning. Genom att definiera materien och dess gränser lade de grunden till arbetet med att stjälpa den alkemiska världsbilden över ända.

Verklighetens natur debatterades hett över hela Europa under 1600- och 1700-talet. Hittills har det kulturella skifte som brukar kallas för upplysningen främst utgått från filosofins, teologins och fysikens historia – men i denna skildring tar idéhistorikern Hjalmar Fors också gruvarbetarnas, smältarnas, alkemisternas och kemisternas bidrag på allvar.

Hjalmar Fors är docent i idé- och lärdomshistoria och förstebibliotekarie. Han disputerade med avhandlingen Mutual Favours. The social and scientific practice of eighteenth-century Swedish chemistry och är verksam vid enheten för medicinens historia och kulturarv på Karolinska Institutet.

Hjalmar Fors:
Upplysningens element. Materia och världsbild under 1600- och 1700-talet
Fri Tanke
Utkom 2020