Akademisk kurs om stenmurar

För första gången i Sverige ges en kurs i praktisk landskapsvård om stengärdesgårdar/stenmurar. Bakom utbildningen står Högskolan Kristianstad i och Regionmuseet Kristianstad.

– Det skall verkligen bli spännande att genomföra en kurs som så tydligt och direkt kommer att testa studenternas förmåga att gå från teoretisk kunskap till praktisk tillämpning säger kulturgeograf Patrik Olsson, Regionmuseet Kristianstad.

Under kursen kommer studenten att få lära sig att se på landskapet utifrån stenmurarnas historia. När, var, hur och varför byggdes stenmurar är givna frågor. En annan viktig del är stenmurens biologiska värde, där en stor del av vår flora och fauna har en tillflyktsplats.

Av särskild vikt under kursen blir fältmomenten, där värdering och datering av stenmurar kommer att vara en viktig del. Studenterna kommer bland annat att få lära sig att lavarnas storlek på en stenmur kan hjälpa till med dateringen!

Samarbetet mellan Högskolan och Regionmuseet har pågått sedan 2001 då ”Landskapsvetarprogrammet” sjösattes.

(2009-06-23)