När Asta och Tapio Lund 1995 hittade ett säreget föremål i sin trädgård anande de föga att marken intill skulle visa sig dölja ett av Sveriges största guldfynd. Förutom halsringen låg det i åkerns plogskikt ytterligare unika guldföremål. Nu kommer boken om livet och de 2000-åriga föremålen i västgötska Vittene författad av arkeologer från Göteborgs universitet.

Den totala vikten på de guldföremål som hittades är nästan 2 kilo och de återspeglar ett hantverkskunnande av mycket hög klass. Halsringen är av en typ som det bara finns fem stycken av i Europa. Samtidigt konstaterade arkeologerna att det även fanns en järnåldersboplats där guldfynden gjordes. Dessutom ledde inventeringar till att ett samtida gravfält upptäcktes. Detta har också har undersökts.

Under tre sommarsäsonger kunde arkeologiska undersökningar av platsen genomföras, tack vare generösa bidrag från bland andra EU Mål 2 Fyrstad och landstinget i dåvarande Älvsborgs län. Undersökningarna skedde i samarbete mellan Älvsborgs länsmuseum, Institutionen för arkeologi vid Göteborgs universitet och Statens historiska museum.

I boken Vittene – en verkstadsplats från järnåldern presenteras denna spännande plats och läsaren bjuds in till ett besök i en förhistoria, som är intressant för både samtiden och framtiden. Författare är Tina Fors och Anna-Lena Gerdin, arkeologer från Göteborgs universitet.

Tina Fors och Anna-Lena Gerdin:
Vittene – en verkstadsplats från järnåldern
Göteborgs universitet
Utkom 2009