Ny plattform för kulturarvet i Västra Götaland

Skanning av hällristningar. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Skanning av hällristningar. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Nu ska offentliga aktörer inom kulturmiljöområdet i Västra Götaland samverka för att insatser ska få större genomslag. Det sker via plattformen Kulturmiljö 2030.

– En viktig perspektivförändring är att fokus flyttat från kulturmiljöarbete för dem med anknytning till platsen till ett gemensamt kulturarv tillgängligt för alla. I det ligger också att synliggöra de delar av historien som medvetet eller omedvetet inte lyfts fram, säger Mats Herklint, chef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

– I vårt digitaliserade samhälle förväntas all information att finnas tillgänglig digitalt. Något som även gäller kulturmiljö. Kulturmiljövården behöver därför fortsätta utveckla arbetssätt och använda ny teknik för att hänga med i utvecklingen, fortsätter Herklint. Ett exempel är den dokumentation av hällristningar som vi nu gör med hjälp av 3D-teknik.

Kulturmiljö 2030 pekar ut de viktigaste gemensamma prioriteringarna i arbetet under närmaste decenniet, till exempel att integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet. I samverkansplattformen ingår förutom Länsstyrelsen Västra Götaland även Bohusläns museum, Västergötlands museum, Göteborgs stadsmuseum och Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling.

Läs mer i Kulturmiljö 2030 – ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020–2030.

(2020-03-18)