Almare Stäket genom historien

Få enskilda platser har betytt lika mycket för Sveriges historia som Almare Stäket. Dess historia – borgen, gården, ön, holmen och dess närmaste omgivningar – utgör ett fascinerande mellansvenskt mikrokosmos, vars förflutna avspeglar hela den färgstarka och växlingsrika historia som förknippas med termer som medeltid, Vasatid, stormaktstid och frihetstid, nyklassicism och också händelser under andra världskriget.

Några av de hårdaste och bittraste väpnade uppgörelserna i det svenska förflutna har utkämpats här. I mångt och mycket präglade striderna om Almare Stäket den svenska rikshistorien i ett av dess mest avgörande skeden, mitt i skärningspunkten mellan medeltiden och tidigmodern tid.

Det tar bara några minuter att förflytta sig mellan kulturellt värdefulla lämningar i och kring Stäksön, men den som unnar sig tid till detta får en ovanligt stor portion kunskap av nationell relevans. Att analysera Almare Stäket är som att vandra igenom en grundkurs i svensk historia, med huvudpersonerna och de tidstypiska projekten i förgrunden.

Dick Harrison berättar om den tidiga historien fram till 1799. Därefter tar makarna Ursula och Lars Sjöberg vid och berättar om husets interiör och utsmyckning under perioden 1800-1843. Slutligen får de som i dag bebor gården, Irène och Johan Seth, berätta om tiden från 1843 fram till i dag. De nytagna fotona är tagna av Ralf Turander.

Dick Harrison, Irène Seth, Lars Sjöberg, Ursula Sjöberg (text) & Ralf Turander (foto):
Almare Stäket – en plats, en borg, en gård
Votum
Utkom 2017