Ett reportage om förfulningen av Sverige

1960-talets rivningsvåg av de svenska stadskärnorna är ett mörkt kapitel i vår moderna historia. De flesta har i dag svårt att förstå hur breda politiska majoriteter kunde driva på förstörelsen av vackra och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Men förfulningen av Sverige är inte ett avslutat kapitel. Kriget mot skönheten är en reportagebok om den fortsatta förstörelsen av svenska stads- och landsbygdsmiljöer, om skövlade skogar och om en förfallen landsbygd.

Fredrik Kullberg har rest till Kristianstad, Botkyrka, Skellefteå, Göteborg, Sundsvall, Eskilstuna, Sollefteå, Umeå och många andra platser i landet. Han har intervjuat de som fattat besluten om nya resecentrum, gallerior, logistikparker och vindkraftsverk och de som berörs av dem. Resultatet är en berättelse om kampen mellan hårda och mjuka värden – om människorna som såg framtiden och människorna de lämnade bakom sig.

Fredrik Kullberg är journalist och författare.

Fredrik Kullberg:
Kriget mot skönheten. Ett reportage om förfulningen av Sverige
Timbro förlag
Utkom 2020