Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter

Boken Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter innehåller tre studier som presenterar olika aspekter av tidigare outgivna texter eller textfragment på fornsvenska.

I det första bidraget presenterar Ingela Hedström en tidigare knappt uppmärksammad medeltidshandskrift som förvaras i Vasaskolans bibliotek i Gävle. Handskriften innehåller ett stort antal böner och har möjligen tillhört ett medeltida gille som ägnat åt kulten av Jungfru Marie Psaltare. Förutom textutgåvan ger Hedström en historisk överblick över denna speciella fromhetstyp.

Det andra bidraget behandlar en tidigare outgiven och i princip okänd originalhandskrift som innehåller räkenskaper för det kronoförvaltade Uppsala län år 1433. Dag Retsö ger den ekonomiska och politiska kontexten medan Ingela Hedström står för den kritiska textutgåvan av detta historiskt viktiga dokument.

I det tredje bidraget studerar Roger Andersson växlingen mellan latin och fornsvenska i ett antal outgivna religiösa handskrifter från 1400-talet. Andersson resonerar om orsakerna till språkväxlingen och aktualiserar frågor som förändringar i språken inbördes status och i vad mån texterna kommunicerades muntligt eller skriftligt.

Roger Andersson, Ingela Hedström & Dag Retsö:
Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter
Svenska fornskriftsällskapet
Utkom 2021