Älskade korg!

Sörmlands museum
9 maj – 18 oktober 2020

Korgar. Foto: Sörmlands museum

Foto: Sörmlands museum

Sörmlands museum har öppnat en ny utställning om ett av världens äldsta hantverk. Älskade korg! är en berättelse om slöjd, material och form men också om ett behov som följt människan genom tiderna, var hon än har befunnit sig.

Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp och förvaring har en lång tradition i Sverige och har i dag en given plats som inredningsdetalj i våra hem. Även i vår digitala tillvaro håller vi fast vid detta föremål, genom den virtuella varukorgens självklara plats i våra webbutiker.

– Denna tradition ser vi även globalt. Korgar har tillverkats över nästan hela världen och gör det fortfarande. Även om materialen har varit lokala har teknikerna varit likartade. Korgen fyller helt enkelt ett stort och viktigt behov hos människor i många olika miljöer, säger Helena Åberg som är en av utställningsproducenterna.

I Sverige blir däremot korgmakarna allt färre och kunskapen om hur man binder och flätar korgar riskerar att försvinna. Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet. Kan vi hålla det klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

I utställningen lyfts korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Den innehåller en stor mängd korgar, material och korgtekniker från olika delar av Sverige. Nytillverkade korgar av ett tjugotal verksamma slöjdare visas tillsammans med korgföremål ur Sörmlands museums samlingar.

Älskade korg! är en vandringsutställning producerad av Sörmlands museum, Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund. Utställningen kommer i höst att fortsätta till Östergötland.