Krisstöd till statliga museer

Ájtte, Arbetets museum, Nobelprismuseet och Vasamuseet. Foto: Tenneh Kjellson/Ájtte, Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag, Hans Nilsson/Nobel Prize Museum och Vasamuseet

Ájtte, Arbetets museum, Nobelprismuseet och Vasamuseet. Foto: Tenneh Kjellson, Peter Kristensson, Hans Nilsson och Vasamuseet

Regeringen föreslår tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ett stöd på 319 miljoner kronor som ska gå till flera statligt stödda kulturinstitutioner, exempelvis Vasamuseet, Skansen, Dramaten och Operan, för uteblivna intäkter till följd av coronaviruset.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för Sveriges kulturinstitutioner, som tvingats stänga eller sett stora besökstapp. Eftersom statliga museer, scenkonstinstitutioner och kulturverksamheter med statligt stöd även är beroende av intäkter från besökare har flera institutioner redan fått stora ekonomiska problem. Därför föreslår regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett tillfälligt särskilt stöd så att dessa institutioner kan överleva krisen och säkerställa att kulturliv och kulturarv fortsatt kan bevaras, utvecklas och vara tillgängligt när verksamheterna åter öppnas.

– Vi är tacksamma och glada för att vi kommer att få ett efterlängtat stöd. När fördelningen av stödet meddelats kommer vi att analysera hur stödet ska användas på bästa sätt för att skapa en så hållbar ekonomisk situation som möjligt, säger Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer, som bland annat driver Vasamuseet.

De verksamheter som omfattas av stödet är scenkonstinstitutioner med stöd direkt från regeringen, avgiftsfinansierade verksamheter med krav på full kostnadstäckning, samt vissa statligt finansierade museer och kulturinstitutioner som regeringen fördelar årliga medel till i regeringsbeslut. Den exakta storleken på kompensationen för respektive verksamhet är ännu inte beslutad, men kommer att baseras på de intäktsbortfall som institutionerna har rapporterat in till regeringen.

Verksamheter som berörs är bland andra det Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Arbetets museum, Bildmuseet, Judiska museet, Nobelprismuseet, Nordiska museet, Röhsska museet, Skansen, Strindbergsmuseet, Sveriges Fängelsemuseum, Tekniska museet och Vasamuseet samt den uppdragsarkeologiska verksamheten vid Statens historiska museer.

– Det är glädjande att kulturdepartementet har lyssnat på oss i museisektorn och nu aviserar ytterligare stöd till de statliga museerna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

– Nu är det viktigt att också regionerna och kommunerna tar till sig signalerna från kulturdepartementet och stödjer sina museer. Det är bevisat att kultur stärker människors hälsa och att kultur stärker demokratin. Att inte stödja kulturen vore extra märkligt i den tid som vi befinner oss i, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Länsmuseernas samarbetsråd efterlyser stöd till landets länsmuseer.

– Många länsmuseer står inför en brakförlust. Håller besökssiffrorna i sig så kommer länsmuseerna att tappa 75 procent av besökarna. Regionerna och regeringen måste ta sitt ansvar. Länsmuseerna måste skyndsamt ges ett ekonomiskt stöd för att överleva pandemin. Jag menar att själva grunden för ett levande kulturarvet i hela landet annars är hotat, säger ordförande Jonas Hellberg.

(2020-05-08)