Grenna Museum
16 maj – 31 augusti 2009

Amalia och Polkagrisarna är en utställning om ”polkagrisens moder” Amalia Erikson med anledning av de 150 år som förflutit sedan hon, som nybliven änka med spädbarn på armen, fick Gränna magistrats tillstånd att baka bland annat "s.k. Polka grisar".

Utställningen handlar även om Amalias samtida sockerbagare i Gränna, efterföljarna på 1900-talet och polkagrisens historia i Gränna – en väg kantad av sockerransonering, regleringar, skatterazzior, en motorvägs framfart som hotade lägga staden i kommersiellt mörker och nytänkande.

Grenna Museum har även publicerat skriften Amalia Erikson och polkagrisarna med anledning av 150-årsjubileet.