Amerikanska mormoner skannar åt Riksarkivet

Riksarkivet har inlett ett samarbete med den mormonska församlingen i Salt Lake City, USA, om att skanna och indexera svenskt arkivmaterial (kyrkböcker, domböcker, militära rullor m.m.). Det aktuella materialet innehåller information om främst familjeförhållanden och enskilda individer. Riksarkivets avdelning SVAR kommer att bistå i arbetet och får därigenom kopior både av de digitala bilderna och av de sökindex som tas fram.

Avtalet innebär att mormonerna, genom Genealogical Society of Utah, kommer att skanna mikrofilmerna som de redan har i Granite Mount Record Vault i Salt Lake City. Kvalitén blir därmed den bästa som går att uppnå näst efter en skanning av originalböckerna som förvaras hos de svenska landsarkiven.

Indexering som kommer att utföras av mormonernas nätverk av volontärer gör handlingarna sökbara ned på personnivå. Sökindexet kommer att göras fritt tillgängligt på Internet både av mormonerna och av Riksarkivet. Själva bilderna görs, mot en avgift, tillgängliga av Riksarkivet avdelningen SVAR.

– En av våra främsta uppgifter är att göra våra stora samlingar tillgängliga, och efterfrågan på just digitaliserad arkivinformation ökar stadigt. Samarbetet med mormonerna innebär en fantastisk möjlighet att snabbare föra över våra mikrofilmer till digitala databärare så att var och en på ett enkelt och effektiv sätt kan få tillgång till informationen, säger riksarkivarie Tomas Lidman.

– De elva första församlingarna i Örebro län, började skannas i ett pilotprojekt redan förra veckan, säger Anders Nordström på Riksarkivet SVAR. Resultatet förväntas finnas på Internet i vår.

Samarbetet med den mormonska församlingen i Salt Lake City sträcker sig tillbaka till 1948, då de började mikrofilma den svenska folkbokföringen fram till 1860. Samarbetet har sedan fortsatt under 1940-, 1950- och 1960-talen. Kyrkan driver det största genealogiska biblioteket i världen: Family History Library.

(2006-04-19)