En bit svensk ljudhistoria ges ut på skiva: Sveriges första ljudinspelningar, tidigare outgivna, inspelade i Berlin, augusti 1899. Det var ljudarkeologen Carl-Gunnar Åhlén som gjorde fyndet. [SvD]

https://www.svd.se/sveriges-aldsta-skivor-ges-ut-pa-cd