Tre nominerade till Årets museum 2012

Kulturparken Småland i Växjö, Marinmuseum i Karlskrona och Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg är finalister i Årets museum 2012. Bakom utmärkelsen, som delas ut för sextonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums). Syftet är att uppmärksamma det museum som bäst visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet.

– Vi vill uppmärksamma museum som arbetar nytänkande med exempelvis samlingar, kommunikation, pedagogik eller med att dokumentera samtiden, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Kulturparken Småland i Växjö är en ny kulturarvsorganisation som bland annat driver Smålands museum, Kronobergsarkivet och Utvandrarnas hus i Växjö. Marinmuseum i Karlskrona har anor från 1752 och är idag ett nationellt museum som tar upp ämnesområdets hela spännvidd. Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg utforskar livet under, ovan och vid vattenytan – i utställningar och program speglas havets livsformer och miljöer i relation till människan.

De saker som särskilt bedöms är nyhetsvärdet, genomslaget för museet och mervärdet för museisektorn. Juryn kommer nu att besöka de tre museerna för att titta närmare på verksamheten. Vinnaren tillkännages på Museernas Vårmöte den 29 mars 2012 i Göteborg. Priset, som är ett vandringspris, består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom. Förra året utsågs Flygvapenmuseum i Linköping till Årets museum 2011.

– Museerna har fått en allt aktivare roll som samhällsaktörer. De strävar efter att vara en viktig arena där människor kan diskutera och reflektera över demokratiska världen och kulturell tolerans ur olika aspekter, säger Mats Persson.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Riksförbundet Sveriges museer, Svenska ICOM, Norsk museumsförbund, samt från övriga kultursektorn.

Tidigare pristagare
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet