Antalet museibesök fortsätter att öka

Förra året gjordes fler än sju miljoner besök på något av landets centralmuseer, en ökning med tre procent sedan 2009. Det är tredje året i rad som besöken ökar på centralmuseerna. Det visar en ny sammanställning från Riksförbundet Sveriges museer.

– Det är glädjande att museibesöken fortsätter att öka. Allt fler upptäcker den samlade kunskap och kulturskatt som finns på våra museer, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Tottieska malmgården på Skansen. Foto: Marie Andersson

Tottieska malmgården på Skansen.
Foto: Marie Andersson.

För tredje året i rad ökade besöken på landets centralmuseer. Antalet besök ökade med tre procent, från 6,9 miljoner 2009 till 7,2 miljoner under 2010. Flest besökare hade Skansen, Vasamuseet och Naturhistoriska riksmuseet. Knappt hälften av alla museibesök görs på ett centralmuseum och resten är spritt över landets övriga museer.

– Under 2011 kommer vi bland annat att arbeta för ett ökat besökarinflytande på museerna. Vi vill att ännu fler ska se museerna som en naturlig plats dit såväl gammal som ung söker sig för inspiration och nya kunskaper, säger Mats Persson.

Museerna är indelade i centralmuseer, övriga statliga museer, regionala museer, kommunala museer och övriga museer. Utöver det finns konsthallar och gallerier. Centralmuseer finansieras med statliga medel och regionala museer finansieras med både regionala och statliga medel.

Naturhistoriska riksmuseets utställning Den mänskiliga resan. Foto: Staffan Waerndt

Naturhistoriska riksmuseets utställning Den mänskiliga resan.
Foto: Staffan Waerndt.

 

Centralmuseernas besökare 2010:
1. Skansen: 1 285 000 besökare
2. Vasamuseet: 1 126 000
3. Naturhistoriska riksmuseet: 600 000
4. Moderna museet: 574 000
5. Nationalmuseum: 356 000
6. Tekniska museet: 323 000
7. Östasiatiska museet: 296 000
8. Medelhavsmuseet: 280 000
9. Nordiska museet: 280 000
10. Livrustkammaren: 274 000

11. Världskulturmuseet: 256 000
12. Arbetets museum: 218 000
13. Marinmuseum: 195 000
14. Waldemarsudde: 144 000
15. Sjöhistoriska museet: 140 000
16. Historiska museet: 124 000
17. Flygvapenmuseum: 120 000
18. Etnografiska museet: 115 000
19. Arkitekturmuseet: 101 000
20. Hallwylska museet: 86 000

21. Musikmuseet: 81 000
22. Armémuseum: 76 000
23. Kungl. Myntkabinettet: 64 000
24. Skoklosters slott: 39 000

(2011-01-09)