Ett gemensamt register över alla stulna konstföremål diskuteras nu inom polisen. En databas skulle kunna underlätta arbetet med att söka och hitta stulna kulturarvsföremål, också internationellt.  [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/4257723