Kungliga biblioteket dras med ekonomiska bekymmer. Digitaliseringen av samlingarna är dyr och besparingskrav finns nu på alla avdelningar. En sparplan för Kungliga biblioteket presenteras i början av november. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/4051260