Arbetsamma museer i Sverige

Lagom till sommarsäsongen kommer en alldeles ny turistbroschyr om arbetslivsmuseer i Sverige. Broschyren går ut till alla turistbyråer i Sverige och tanken är att locka svenskarna ut på landsvägarna för att upptäcka sin historia. Det är arbetslivsmuseernas samarbetsråd Arbetsam som har tagit fram broschyren i samarbete med Arbetets museum.

För första gången sedan bildandet 1998 ger man nu ut en turistbroschyr – Arbetsamma museer i Sverige – som berättar om de museer som finns med i samarbetsrådet. Mångfalden bland arbetslivsmuseerna är stor: gruvor, vård, transport, repslageri, textil, jordbruk, arkiv, porslin, kraft, maskiner, men de berättar även om livet vid sidan om arbetet hemmet, familjen, barnen, föreningslivet m.m.

Det har förekommit många uppgifter om hur många arbetslivsmuseer finns egentligen finns. För att en gång för alla besvara denna fråga har Arbetets museum under 2002–2003 genomfört en dokumentation av Sveriges arbetslivsmuseer. I museets databas finns nu en förteckning på 1 450 arbetslivsmuseer som vårdar, bevarar och levandegör det industriella kulturarvet. Till varje museum i databasen finns en förening som oftast på ideell basis arbetar för bevarandet av detta museum.

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd är en ideell sammanslutning av arbetslivsmuseer i Sverige som har som mål att främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. Arbetsam öppnar i juni sitt nya kansli placerat i Arbetets museum i Norrköping. Arbetets museum har sedan år 2000 en arbetslivsintendent anställd som hjälper och stöder arbetslivsmuseerna i deras arbete att bevara det industriella kulturarvet.

(2003-06-16)