Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek har lanserat en ny portal om svenska kvinnors arbete för fred. Den innehåller en nyskriven historik med tonvikten på kvinnornas engagemang för freden från slutet av 1800-talet fram till andra världskriget.

– Portalen är ett led i vårt arbete med att beskriva den svenska kvinnorörelsens historia, berättar Berith Backlund, bibliotekarie på Kvinnohistoriska samlingarna. Tidigare finns Kärlek, makt och systerskap, om 1960- och 1970-talens kvinnorörelse, Kvinnors kamp för rösträtt och Kvinnors kamp för kunskap. Alla våra portaler bygger på material som finns i Kvinnohistoriska samlingarna.

I portalen hittar man källmaterial från till exempel Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet liksom från internationella fredskongresser, som går att läsa i fulltext. Årtalslistan innehåller viktiga årtal i fredsarbetets historia. Fotografier är en databas som utöver foton även innehåller vykort, som användes i fredsarbetet.

Historiken har skrivits av Irene Andersson, fil.dr i historia. Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid Kvinnohistoriska samlingarna.

– Vi tror att webbplatsen kommer att bli till stor nytta för studerande och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och för alla som är intresserade av kvinnohistoria, säger Berith Backlund.

Alla kvinnohistoriska resurser är nu samlade under en gemensam ingångssida, Svensk kvinnohistoria, http://www.ub.gu.se/kvinn/ Här hittar man länkar till bilddatabas, handskrifter, tidskrifter, årtalslistor och de kvinnohistoriska portalerna.