Regeringen medger problem med fri entré på museer

Kulturminster Amanda Lind (MP). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kulturminster Amanda Lind (MP). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har nu svarat på Riksrevisionens granskning av fri entré-reformen och håller med om att museerna behöver ha bättre koll på vad de har för besökare. Riksrevisionen konstaterade i december förra året att den fria entrén på statliga museer gett stor publiktillströmning men otydliga mål och svårt för museerna att klara sina grunduppdrag.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2020-04-19)

Se även Fri entré en lyckad men dyr historia (2019-12-19)