Årets Gösta Berg-medalj till Sten Rentzhog

Docent Sten Rentzhog, framstående museiman som bland annat utvecklat Jamtli och varit styresman för Nordiska museet, mottog vid en högtidlig ceremoni Gösta Berg-medaljen av Johan Nordenfalk, ordförande för Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Sten Rentzhog hedras för betydelsefulla insatser inom kulturmiljö- och kulturarvsområdet, där han under lång varit en förgrundsgestalt som museichef, skribent och idédebattör. Han har tagit initiativ till flera stora museisamverkansprojekt och publicerat angelägna böcker, senast Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen.

– Det är ingen tillfällighet att Gösta Berg-medaljen går just till Sten Rentzhog. Att hitta någon som verkar närmare Gösta Bergs anda är svårt. Medaljen delas ut till en person som gjort framstående insatser på de områden som Gösta Berg företrädde: folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi, säger ordförande Johan Nordenfalk.

Kungliga Patriotiska Sällskapets motivering till Gösta Berg-medaljören är:

Sten Rentzhog har utvecklat Jämtlands länsmuseum till Jamtli, 1971-2002, ett modernt och välbesökt museum. Han har skrivit flera böcker inom byggnadshistoria, kulturhistoria och museiteori.

Under några år var han styresman för Nordiska museet och utvecklade projektet ”Den svenska historien” och museets lekrum. Att få barnen att aktivt ta till sig historia är en hjärtefråga för Sten Rentzhog. En annan är byggnadsvård.

Sten Rentzhog är fil dr i konsthistoria samt har en amerikansk BA i ekonomi. Han anser att bristen på politiskt intresse gör att den folkliga bebyggelsen hotar att försvinna. Det behövs bättre lagstiftning och den övergripande kunskap som en inventering kan ge. Han har följt utvecklingen sedan han en gång började som byggnadsvårdare.

Gösta Berg, vars medalj tillkom på hans 80-årsdag 1983, var i många år styresman för Nordiska museet och Skansen. Han var dessutom Kungliga Patriotiska Sällskapets ordförande 1973-1988. Medaljen i hans namn är i silver med Gösta Bergs drag i profil och mottagarens namn ingraverad på kanten. Medaljens utformning är gjord av Leo Holmberg.

Tidigare mottagare är bland annat fil.dr Bengt af Klintberg, före detta riksantikvarie Margareta Biörnstad och professor Orvar Löfgren.

(2009-12-08)