Sjöfartens miljöer tema för Kulturhusens dag 2005

Varje år, i september, arrangerar Riksantikvarieämbetet Kulturhusens dag. Evenemangets syfte är att uppmärksamma en speciell kulturmiljö och under en dag bjuda in allmänheten till gratis besök och visningar. Kulturhusens dag år 2005 kommer att ha temat ”sjöfartens miljöer”.

Arrangörernas vision är att dagen ska rymma visningar och andra aktiviteter i miljöer präglade av sjöfarten och dess historia: hamnar, varv, fartyg, stuverier och kajer runt om i landet. Representanter både för den moderna och den äldre sjöfarten är välkomna att delta.

– Under den här dagen vill vi att så många sjöfartsmiljöer som möjligt ska sjuda av liv. Vi vill engagera alla möjliga intresserade och verksamma, både längs kusten och så långt in i landet som den maritima kulturhistorien sträcker sig, säger Claes Wollentz, som är Statens maritima museers samordnare av Kulturhusens dag 2005.

Det är summan av de lokala arrangemangen över hela landet som tillsammans skapar Kulturhusens dag. Statens maritima museer och Riksantikvarieämbetet står som arrangörer och fungerar som samordnare. De står också för marknadsföringen med affischer, annonser och information. I februari 2005 skickas en inbjudan till medverkan ut, men redan nu tar arrangörerna tacksamt emot idéer och förslag till program.

Kulturhusens dag 2005 vill sätta ljuset på den svenska sjöfarten som under de senaste decennierna genomgått en kraftig förändring. Hamnar ligger inte längre i städernas hjärtan och fartyg slutar alltmer att gå i de kustnära lederna, aktiviteterna på varven har avstannat och fyrar släcks. Förändringarna har gjort att sjöfarten har blivit allt osynligare för allmänheten.

– Av vårt flytande kulturarv finns en ständigt minskande flotta bevarad. Det är tack vare ideella insatser som våra vatten fortfarande trafikeras av några segelfartyg och ångfartyg. De traditionella fiskefartygen finns snart inte kvar alls. Det finns ett starkt arrangemang för sjöfartsnäringen och dess historia – och nu kommer en chans att visa allmänheten alla dessa fantastiska miljöer runt om i landet, säger Claes Wollentz.

(2004-04-25)