ArkDes stängs och byggs om

Utställningsbyggnaden på ArkDes. Foto: Arild Vågen (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Utställningsbyggnaden på ArkDes. Foto: Arild Vågen (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Sveriges nationella museum för arkitektur och design – ArkDes står just nu inför en stor förändring. I slutet av sommaren stänger museet och en omfattande ombyggnation av lokalerna påbörjas. Nyinvigningen ska äga rum den 14 juni 2024.

I det som blir det nya ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm ska besökarna välkomnas till ”en spektakulär entréportal, nya utställningar, öppna, välkomnande samlingsplatser, större utomhusytor samtidigt som mer utrymme ges för lek”.

I hjärtat av det som blir det nya ArkDes skapas utställningen för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. Föremål ur svensk designhistoria, arkitekturritningar och skisser, fotografier, personliga anteckningar och mycket mer. Samlingsutställningen, som ska ersätta den permanenta utställningen från 1998, presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till i dag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige.

Det ska även ges utrymme för aldrig tidigare visade objekt samt historierna och ritningarna av det som inte blev av. Samtidigt lägger ArkDes mycket arbete på att få fram de många kvinnor som gömts eller glömts i historieskrivningen. Kvinnor som haft en avgörande roll i svensk arkitektur- och designhistoria.

– Sveriges samling över arkitekturen och designen som byggde landet är helt unik. Ingen annanstans i världen finns en sådan här skatt bevarad. Nu ligger allt fokus på att skapa det nya ArkDes med ambitionen att bli ett av världens viktigaste museer för arkitektur och design, säger överintendenten Kieran Long.

Arkitektbyrån Arrhov Frick har sedan våren 2022 arbetat med planerna för det som ska bli det nya ArkDes.

(2023-04-10)