Medeltida klockgjutargrop hittad i Norrköping

Stenfundament i botten av klockgjutargropen. Foto: Arkeologikonsult

Stenfundament i botten av klockgjutargropen. Foto: Arkeologikonsult

Vid en arkeologisk undersökning vid Gamla torget i Norrköping har det påträffats en klockgjutargrop. Utifrån det fyndmaterial som hittades i gropen bör gjutningen ha skett under medeltiden, någon gång mellan sent 1100-tal och sent 1200-tal. Med på tanke närheten till Hörsalen där den medeltida S:t Johannes kyrka låg är det inte orimligt att tro att den klocka som gjutits var en kyrkklocka åt S:t Johannes.

Utgrävningen skedde 2017 och resultatet har just publicerats. Förutom klockgjutargropen fanns arkeologerna bland annat vikingatida bebyggelselämningar i form av stolphål, medeltida lämningar såsom trampade lager och rester av träbelagda ytor samt rester av en tidigmodern stenlagd torgyta.

Läs artikel och rapporten på Arkeologikonsults hemsida

(2019-02-01)