Arkeologen Stig Welinder tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen

Stig Welinder och Gustaf Adolfsmedaljen. Foto: Privat; Kungl. Vitterhetsakademien

Foto: Privat; Kungl. Vitterhetsakademien

Stig Welinder, professor i arkeologi vid Mittuniversitetet, tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande ”för hans förmåga till nyskapande tvärvetenskapliga metoder och frågeställningar om samspelen mellan samhälle och kulturlandskap under historien, förmedlat genom hans höga produktivitet och i hans roll som engagerande pedagog”.

Riksantikvarien föreslår mottagare av Gustaf Adolfsmedaljen, Kungl. Vitterhetsakademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av kungen.

Akademiens förtjänstsmedalj i guld tilldelas Vitterhetsakademiens arbetande ledamot professor emeritus Hans Kronning ”för synnerligen värdefull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och förtjänstfulla insatser som Akademiens vice ständige sekreterare”. Akademiens förtjänstmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Irina Romanenko vid Skånelaholms slott ”för hennes hängivna insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö”.

Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser samt ett flertal priser. Gad Rausings pris, Swensonska priset och Rettigska priserna tillhör de största priserna. Årets medaljer och priser delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars.

(2024-02-13)

Se även Fyra Rettigstipendiater utsedda (2024-01-05)