Personalen är uppsagd, en Milles-staty säljs på auktion och huset bjuds ut på internet. Nu eskalerar den mer än årslånga striden om hur Sveriges utvandrarhistoria skall bevaras. I ett brev till riksdagen varnar Emigrantinstitutets styrelseordförande för att en epok är slut. [SvD]

https://www.svd.se/storbrak-om-utvandrarhus