Arkeologer har hittat Gustav Vasas försvarsverk på Södra Slussplan

Utgrävningen av muren. Foto: Arkeologikonsult

Foto: Arkeologikonsult

De arkeologiska undersökningar på Södra Slussplan i Stockholm har avslutats för den här gången. Bland fynden finns fundamentet till en mur som med stor säkerhet kan säga har ingått i det försvarsverk som Gustav Vasa lät anlägga 1548.

Läs artikeln på Arkeologikonsult

(2017-05-18)