En bilddatabas med över 7 000 fotografier ur arkeolog Gustaf Hallströms arkiv har publicerats på webben av Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Gustaf Hallström (1880-1962) var en av de första arkeologer som intresserade sig för den nordskandinaviska förhistorien. I sin forskning gjorde han många äventyrliga resor på Nordkalotten och i Ryssland. Med på sina forskningsresor hade Hallström ofta sin kamera för att på plats dokumentera miljöer, personer och utgrävningsfynd.

Arkivet efter Gustaf Hallström – som idag förvaras vid Forsknings-arkivet, Umeå universitetsbibliotek – innehåller närmare 10 000 fotografier. Bilder ur Hallströms fotosamling har länge varit efter-frågade av forskare både inom och utom landets gränser. Många av bilderna har även genom åren förekommit i olika utställnings-sammanhang.

Inom projektet Det digitala biblioteket vid Umeå universitets-bibliotek har det stora fotomaterialet nu ordnats, registrerats och digitaliserats. Forskningsarkivet har skannat över 7 000 negativ och fotografier som nu finns sökbara i en bilddatabas via Forsknings-arkivets hemsida. Här återfinns bland annat foton från Hallströms resor på Nordkalotten, Ryssland, Baltikum och Kina i början av 1900-talet. I fotosamlingen finns även dokumentationer från fång-läger i Sibirien under första världskriget, säljakt på Holmön 1926 samt åtskilliga bilder från Hallströms egen hemmiljö i Stockholm och Roslagen.

Det samlade bildmaterialet sträcker sig tidsmässigt över en femtioårsperiod (1906-1956) och till en stor del av bildmaterialet finns även fotojournaler bevarade. I databasen finns uppgifterna från fotojournalerna registrerade tillsammans med fotografierna.

Hallströms fotografisamling finns här.