Ännu fler historiska nyheter i KB:s onlinetjänst

Kungliga biblioteket (KB) fortsätter att digitalisera äldre dagstidningar. Nu kan finns Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Sundsvalls Tidning och Östgöta-Correspondenten från åren 1851–1895 att läsa i onlinetjänsten ”Svenska Dagstidningar”.

KB:s onlinetjänst är en rik informationskälla för den som är intresserad av historia. Alla dagstidningar i tjänsten som är äldre än 115 år går att läsa och bläddra i via nätet. Genom dem kan man följa både lokala och världshistoriska händelser direkt när de begav sig.

Nerikes Allehanda, Norrköpings Tidningar, Sundsvall Tidning och Östgöta-Correspondenten är bara några exempel på tidningar vars äldre nummer KB har digitaliserat. Just nu pågår två KB-projekt för digitalisering av historiska dagstidningar. Projekten går i mål i slutet av 2017. Då kommer närmare två miljoner sidor från 60 tidningstitlar att finnas fritt tillgängliga i onlinetjänsten.
Riksbankens jubileumsfond har bidragit med ett anslag på 10 miljoner för digitaliseringen.

I KB:s onlinetjänst finns i stort sett samtliga nummer av flera svenska dagstidningar, från start fram tills i dag. Vi fyller löpande på med nya nummer. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet på nätet. Av upphovsrättsliga skäl måstes nyare artiklar läsas i KB:s lokaler i Humlegården i Stockholm. Däremot går det göra fritextsökningar i allt material, oavsett var man befinner dig.

(2017-06-14)