Arkitektur i Dalarna

Arkitektur är temat för Dalarna 2001, Dalarnas hembygdsbok årgång 71. En nationell kampanj har initierats av regeringen, för att öka intresset och förståelsen för värdet av god arkitektur i vårt samhälle. Under rubriken ”Tyck om hus” anordnas en tävling, där experter från kommunernas byggnadsnämnder och stadsarkitektkontor väljer ut ett antal estetiskt tilltalande byggnader från de senaste 50 åren. Allmänheten inbjuds att föreslå andra vackra hus, från alla tider. Efter omröstning utses två hus som representanter för Dalarna i en nationell tävling. I boken presenteras de 79 byggnader som kommunerna nominerat.

I Dalarna 2001 presenteras ett stort antal hus och byggnadsverk från de senaste 700 åren. I ett 40-tal artiklar berättar initierade författare om arkitektur och arkitekter, om tidstypiska byggnader och typsamhällen, om hur vi har byggt och bott i detta märkliga landskap.

Dalarna är en paradox med sitt ålderdomliga reliktlandskap i Öster- och Västerdalarna och sitt moderna industrilandskap i Öster-, Väster- och Kopparbergslagen. I det förra finns merparten av landets medeltida timmerbyggnader och ålderdomligt levande fäbodar bevarade, i det senare några av landets viktigaste bergverk och största industrier. Arkitekturen blir därmed lika komplex. Timmerhus med gotiska stildrag och anonyma upphovsmän samsas med funktionalistiska och modernistiska byggnader, ritade av betydande arkitekter som Clason, Boberg, Wahlman, Lewerentz, Aalto, Erskine och Celsing med flera.

”Dalarnas hembygdsbok 2001 vill vara en del i det samtal om hus som förhoppningsvis växer allt starkare under detta arkitekturens år.”

Dalarna 2001
Dalarnas hembygdsbok årgång 71
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund/Dalarnas museum
356 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2001