Kvinnor på gränsen till medborgarskap

Vad är en medborgare? Vem är en medborgare? Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, under ständig omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle.  I Kvinnor på gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhäller och individen.

Kvinnors väg till medborgarskapet har varit lång. Kvinnor var länge utestängda från teoretisk utbildning, från statusfyllda yrken, från parlament, fackföreningar och kulturella institutioner. Medborgargränser drogs upp även mellan kvinnorna. Klasskillnader, civilstånd och generationsskillnader utgjorde olika steg på kvinnornas trappa till fullt medborgarskap.

Kvinnor på gränsen till medborgarskap handlar om kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta under mellankrigstiden. Boken rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor.

Christina Florin och Lars Kvarnström (redaktörer):
Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800–1950
Bokförlaget Atlas
309 sidor, häftad
Utkom 2001