Vikingarnas största slag

De hedniska vikingarna sände på sin tid ut chockvågor genom det kristna Europa. Många av dessa krigare hade svurit trohet till Oden och såg sig själva som hans soldater, något som gjorde dem orädda för döden på slagfältet. Under slaget vid Fyrisvallarna nära Uppsala hördes stridsropet ”Oden äger er alla!”.

Mot slutet av vikingatiden ersattes asagudarna av Guds ord, men stridsmagi och folklig tro på ett ärofyllt liv efter döden upphörde inte med kristendomens införande.

Även om vikingarna deltog i hundratals slag var det få som förändrade och påverkade det politiska och kulturella skeendet i Europa och Norden. Här beskrivs de 25 största, märkligaste och viktigaste slagen under perioden. Från Skandinavien i norr, till Bysantiska riket i öster, från Spanien i söder, till Amerika i väster förde vikingarna krig mot främmande folk i jakt på ära, rikedom, landområden och makt.

Här finns fakta om slagen med utförlig information om tid, plats, kombattanter och slutresultat. Boken är illustrerat med kartor, foton på arkeologiska föremål och rekonstruktioner av slagen.

Kim Hjardar är historiker vid universitetet i Oslo med huvudsaklig inriktning på vikingatid och nordisk medeltid. Han har tidigare givit ut Vikingarnas värld och Vikingar i krig och fred.

Kim Hjardar:
Vikingarnas största slag
Lind & Co
Utkom 2022