I boken Mellan Promenaderna. Arkitekturguide till Norrköpings stenstad berättar lokalhistorikern Bo Daniel Hörnestam om stenstadens arkitektur och om några av de personer och företag som levde och verkade i stenstaden på 1890-talet. Det är  en varierad bebyggelse, präglad av textilindustrins guldår. Bebyggelsen är storartad och berättar om en svunnen tid, fylld av händelser och personligheter.

Stenstadens samlade bebyggelse föll delvis offer för sanering i mitten av 1900-talet och ur dammet reste sig en ny stad. Platser som tidigare varit stängda och öde har under de senaste åren öppnats upp och gjorts publika: Kvarteret Knäppingsborg har blivit en levande del av innerstaden; kring Hospitalsgatan har den gamla 1800-talsbebyggelsen renoverats och rymmer nu butiker och hotell. Fasader har varsamt renoverats och är nu prydnader i stenstaden.

Bo Daniel Hörnestam:
Mellan Promenaderna. Arkitekturguide till Norrköpings stenstad
Utkom 2012