Arkiv Digital JO-anmäler Riksarkivet

Riksarkivet. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Riksarkivet. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Släktforskningsföretaget Arkiv Digital har JO-anmält Riksarkivet för obstruktion och tjänstefel. Anledningen är att Riksarkivet har avslagit företagets begäran om att få tillgång till arkivmaterial som är yngre än 110 år men äldre än 70.

Läs artikeln på Släkthistoria

(2021-06-30)