Staten löser in bronsåldersfynd från Alingsås

Wendelsring, del av halsring. Foto: Mikael Agaton

Wendelsring, del av halsring. Foto: Mikael Agaton

Riksantikvarieämbetet har beslutat att lösa in åtta bronsåldersfynd från depåfyndet i Alingsås för 53 500 kronor.

Fynden består av åtta mycket välbevarade bronsföremål. Det är fyra halsringar, två nålar, en kedja i fem fragment samt en gjuttopp. Enligt extern expert är fynden från bronsåldern cirka 750–500 f.Kr och äldre förromersk järnålder cirka 550–300 f.Kr.

– Fynden som staten löser in är av mycket stort vetenskapligt värde och ett par av fynden är mycket ovanliga. Den otillgängliga fyndplatsen kommer också ha stort värde för forskningen om bronsåldern, säger Solveig McKenzie, enhetschef för Förvaltningsärenden och bidrag på Riksantikvarieämbetet.

Fynden är inlämnade till Västsvensk konservatorsateljé i väntan på fyndfördelning. Enligt Riksantikvarieämbetet avser Lödöse museum att föra fynden till sina samlingar.

(2021-06-28)

Se även Unika bronsåldersfynd i Alingsås (2021-04-29)