I dag är det precis 300 år sedan slaget vid Poltava, där Karl XII led ett katastrofalt nederlag mot den ryske tsaren Peter den stores armé i vad som nu är Ukraina. Men slaget vid Poltava fortsätter än i dag, nu som en konflikt mellan Ryssland och Ukraina om hur historien ska tolkas. [SR Ekot]

https://sverigesradio.se/artikel/2931606