Armémuseum öppnar igen

Den 25 maj år 2000 öppnar Armémuseum igen. Just nu är förberedelserna i full gång. I ateljén skulpteras dockor och uniformer sys upp. På plats i utställningarna byggs realistiska miljöer. Texter produceras och programverksamhet planeras. Föremål väljs ut, gås igenom och konserveras.

Den 11 januari 1993 stängde Armémuseum. Sedan dess har hela huset byggts om och moderniserats med hiss, hörsal, restaurant, butik och mycket mera.

Armémuseum kommer att ha helt nya utställningar i tre plan. Högst upp i huset inleds en kronologisk vandring genom Sveriges mer eller mindre underbara öden. Men först en introduktion till ämnet. Vad är krig? Är människan det enda krigande däggdjuret? Finns det fredliga folk? Hur uppstår krig? Gå vidare genom vikingatid, medeltid och in i rummet om 30-åriga kriget. Hur levde man i fält? Vilken roll hade kvinnor och barn? Hur drabbades civilbefolkningen?

Sveriges stormaktstid speglas genom ögonen på en herreman. De svenska framgångarna på teknikområdet illustreras av en modell av Finspångs kanongjuteri. Introduktionen till indelningsverket utgörs av en bonde, en präst och en officer, samt den ”indelte” själv med fru och barn. I nästa sal spränger tre karoliner fram i triumf. Men det går utför med den svenska stormakten. Fälttåg i norska fjällen ger i värsta fall död, i bästa fall frostskador. 1700-talet, en period karaktäriserad av vetenskapens framsteg, och inte i lika stor utsträckning av krig, skildras i en sal. Sedan inleds Sveriges långa epok av fred och indelningsverket ersätts så småningom av allmän värnplikt. Just nu konserveras en kask m/1823 till denna sal.

På mellanvåningen skildras 1900-talet. Kasernliv, Sveriges neutralitet, atombomben med mera. Här finns även de senaste och mest aktuella händelserna med i ett eget avsnitt. På entréplanet berättas om Artilleriets historia och utveckling genom tiderna.

(2000-05-10)