Kulturmiljöer hotas av storflytten

Gruvbrytningen har lett till att stora delar av bebyggelsen i Kiruna och Malmberget måste flyttas. Men unika kulturmiljöer i är hotade om inte kommunerna omedelbart börjar planera för hur husen skall flyttas eller vad som skall rivas, anser Riksantikvarieämbetet.

Läs artikeln på SR Kulturnytt

(2009-06-18)