Gruvbrytningen har lett till att stora delar av bebyggelsen i Kiruna och Malmberget måste flyttas. Men unika kulturmiljöer i är hotade om inte kommunerna omedelbart börjar planera för hur husen skall flyttas eller vad som skall rivas, anser Riksantikvarieämbetet. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&Artikel=2911327