Återskapat 1471

Medeltidsmuseet
8 maj – 31 december 2019

Besök skomakarnas, skräddarnas och rustningsmakarnas Stockholm när S:t Olofs Gille ställer ut på Medeltidsmuseet med hantverk utifrån historiska fynd.

S:t Olofs Gille är ett sällskap som sedan 1998 har återskapat borgare i senmedeltidens Stockholm med fokus på tiden för slaget vid Brunkeberg, 1471. Med hjälp av funna föremål i form av hantverk och vapen, och genom att tillverka dessa på samma sätt i dag, kan vi få en större bild av hur dagarna såg ut för skräddarna, skomakarna, soldaterna och hur livet kunde vara i Stockholm på slutet av medeltiden.

Det vardagliga livets föremål var redan under 1400-talet en del i ett enormt system av hantverkare som levererade varor till varandra i olika grad av förädling. Innan skomakaren kunde sy skorna hade någon flått djuret och garvat skinnet. I museet kommer du bland annat att få se keramik, kläder, rustningar, vapen och hur medeltida skor kunde se ut.

Under 1400-talet samordnades och reglerades hantverken inom skråväsendet. Inom Östersjön dominerade den tyska handelsorganisationen Hansan, och bland annat därför är den kulturella likheten stor i hela området. Det är därför möjligt att ta hjälp av källor från andra platser än bara Stockholm och Sverige.

Utställningen Återskapat 1471 handlar om hur ett litet sällskap av entusiaster i tjugo års tid har försökt komma så nära de medeltida skräddarna, skomakarna och soldaterna de kan – med utgångspunkt i de spår som hittats i jorden, i historieböckerna och de föremål som finns bevarade på museerna.