Dag Hammarskjöld och Kongokrisen

Den svenska FN-insatsen i Kongo 1960–1964 var redan från början kontroversiell. Det svenska försvaret hade vid denna tid inga erfarenheter av operationer långt från hemlandet. Och vad var det egentligen man skulle uppnå som fredsbevarare i ett land i kaos?

Steg för steg förändrades uppdraget och de svenska styrkorna blev alltmer en stridande part i ett inbördeskrig kring utbrytarstaten Katanga. Att Sverige ändå slöt upp berodde till stor del på att Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare. För honom var Kongokrisen en avgörande utmaning där han måste visa att världsorganisationen kunde spela en självständig roll mellan stormakterna.

I ett försök att hitta en väg ut ur den förvärrade krisen reste Hammarskjöld till Kongo i september 1961, det uppdrag som skulle bli hans sista och som slutade i en nattlig flygkrasch under oklara omständigheter. Var det en olycka som den officiella utredningen snabbt slog fast? Eller hade Hammarskjöld direkt eller indirekt bragts om livet av någon av de krafter som ville röja honom ur vägen?

Wilhelm Agrell är historiker och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har skrivit en lång rad böcker om svensk säkerhetspolitik, kalla kriget och den moderna underrättelseverksamhetens framväxt, bland annat Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918–2000, Venona – spåren av ett underrättelsekrig och Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944–1992.

Wilhelm Agrell:
Kongokrisen. Hammarskjöld och insatsen i Katanga
Historiska Media
Utkom 2022