Wennerströmaffären

Gripandet av överste Stig Wennerström 1963 kom som en chock för de flesta svenskar, inte minst för hans kollegor inom flygvapnet. Att ”en av oss”, en officer och gentleman, skulle spionera för Sovjetunionen var en otänkbar tanke.

Spioneriet hade pågått i minst femton år och under denna tid hade Wennerström haft närmast fri insyn i den hemliga svenska försvarsplaneringen. Det var dock i tjänsten som flygattaché, i Moskva och senare Washington, som han tillbringade större delen av sin karriär som spion. På ett internationellt plan blev han här en inte obetydlig faktor i spelet mellan öst och väst.

Överstens spioneri kom att orsaka skador som kan sägas ha räknats i procent av statsbudgeten. Exakt vilka hemligheter han avslöjade är än idag sekretessbelagt, men hans spioneri rörde för svensk del flygvapnets krigsplanering och luftförsvar bland mycket annat. Skadorna var samtidigt mer än bara kronor och ören. Wennerströmaffären anses som 1900-talets allvarligaste svenska spionhistoria och ändå har vi aldrig fått ett konkret svar på frågan om vad som drev honom att förråda sina kollegor och sitt eget land.

På inget sätt stämde Wennerström in på klassiska bilden av spionen. Han levde ett fullständigt normalt familjeliv och hade inga laster. Han levde inte heller över sina tillgångar och beskrivs i sin samtid som korrekt, plikttrogen och städad. Gåtan Wennerström kommer sannolikt aldrig få ett definitivt svar, men i takt med att sekretessen i Sverige, öst och väst hävs ges vi här nya pusselbitar.

Simon Olsson är skribent och författare. Han har sedan 2010 författat och medverkat i ett flertal böcker om främst underrättelsetjänst under andra världskriget och kalla kriget, bland annat Rickmanligan. Churchills attentat i Sverige.

Simon Olsson:
Wennerströmaffären. En spionhistoria
Historiska Media
Utkom 2022