Att träna kroppen – från Ling till Schwarzenegger

Livets museum
25 maj 2021 – 30 oktober 2022

Linggymnastik för kvinnor vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i Stockholm omkring 1892.

Linggymnastik för kvinnor vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i Stockholm omkring 1892.

I dag utgör kroppslig träning en stor del av många människors liv. Bara gymindustrin i Sverige omsätter över 8 miljarder kronor varje år. Syftet kan vara att bli stark, må bra eller kanske att se bättre ut. Oavsett vilket är kroppsträningen inget nytt fenomen. Det är inte heller kopplingen mellan träning och hälsa. Fysisk aktivitet har i tusentals år lyfts fram som ett sätt att förbättra hälsan och förebygga sjukdom. Redan på 100-talet e.Kr. skrev läkaren Galenos att läkekonsten bara behövdes när träningen hade misslyckats.

Utställningen Att träna kroppen – från Ling till Schwarzenegger på Livets museum i Lund startar redan i Egypten för 5 500 år sedan, men tyngdpunkten ligger på den svenska gymnastikens framväxt under 1800-talet. Detta var en slags systematiserad positionsgymnastik som utvecklades i Lund av Pehr Henrik Ling (1776–1839). Kroppen skulle fostras med hjälp av ”riktiga” rörelser och positioner. Träningen, även kallad linggymnastik, skulle återge de svenska männens handlingskraft, självförtroende och hälsa efter det att Finland förlorats i kriget mot Ryssland 1809.

Lings gymnastik spred sig även internationellt, bland annat till Indien, där den kom att influera den indiska yogan. Ut kom en mer träningsorienterad yoga (Vinyasa yoga) som under andra hälften av 1900-talet spred sig tillbaka till Europa där den blev populär.

I slutet av 1800-talet mekaniserades linggymnastiken av läkaren Gustaf Zander. Med fokus på sjukgymnastik lät Zander bygga en rad apparater för träning, massage och sträckning. Man skulle kunna kalla dem för världens första gymapparater. Zanders ”mediko-mekaniska” institut gjorde succé och öppnade världen över.

Under 1900-talet övergavs linggymnastiken för en mer rörlig och lustfylld träning. Idén om den raka ryggen och den rätta hållningen byttes mot en mer rörelseinriktad träning. Position byttes mot motion. Husmodersgymnastik startades, idrottsrörelsen växte fram och motionsspår anlades. Gymping blev ett begrepp. Samtidigt växte en mer extrem kroppsträning fram, bodybuilding, som fick sin stora stjärna i Arnold Schwarzenegger.

I slutet av 1900-talet exploderade utbudet av träningsformer och i dag har gymmen blivit kompletta motionsanläggningar.