Ätten von Essens historia

Den adliga ätten von Essen har nr 58 i Finland och nr 723 i Sverige där den även kallas von Essen af Zellie för att särskilja den från andra ätter med samma namn. Släktföreningen von Essen har nedtecknat ättens historia från 1500-talet till de första årtiondena av 1900-talet.

Ätten von Essens historia utspelar sig i Tyskland, Balticum och Storfurstendömet Finland. Ättens medlemmar bidrog aktivt till att bygga det självständiga Finland. Under mer än fem sekler har ätten von Essen levat i samverkan med ett stort antal personer. Det uttömmande personregistret i boken vittnar om essarnas samhällsengagemang och aktiva insatser under olika historiska skeenden.

I boken ingår sammandrag på svenska, finska, engelska och tyska. Källförteckningar och avskrifter av ursprungliga dokument ingår även.

Agneta von Essen, Carl François von Essen och Lennart Söderlund (redaktörer):
Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden
Släktföreningen von Essen r.f.
220 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000