Auktion på nätet för vidare Sveriges rika företagsamhetskultur

Som ett av världens ledande länder inom innovation och utveckling har Sverige ett ansvar att ta vara på sin historiska företagsamhetskultur. Ett sätt som man har gjort det är genom nätauktioner, som gör det smidigt att samarbeta och göra kunskapsöverföringar.

Den svenska företagsamheten, eller det svenska näringslivet, tas ofta upp inom valrörelser och numera även när man diskuterar de höga elpriserna, men det är så mycket mer än dessa frågor. Idag har den svenska företagsamheten blivit mer nätverksbaserad än någonsin genom bland annat introduktionen av nätauktioner, där såväl tjänster som produkter kan säljas och köpas.

Konkursauktioner värnar om den cirkulära kulturen

Ibland går det däremot inte alltid vägen. Då finns auktionsfirmor där för att föra vidare de verktyg och redskap som kan hjälpa till att förverkliga svenska företagsdrömmar. Genom konkursauktioner kan nämligen gårdagens företag hjälpa morgondagens marknad, samtidigt som de hjälper Sverige att nå FN:s klimatmål då de stöder en cirkulär och förlängd livstids-marknad.

Sverige är ett av de ledande länderna inom det kulturskifte som pågår mot en klimat-smartare värld. Konkursauktioner är ett av de sett som svenska företag ser till att marknaden är en plats där man hjälps åt och lär av varandra snarare än bara har sig själv i fokus.

Mer än bara kunskapsöverföring

Förutom att sälja tjänster och produkter mellan olika företag så kan auktioner även användas för att hjälpa ett företag med sin annonsering och PR. Till exempel är auktioner, vare sig de är på nätet eller på plats, ett enkelt sätt för ett företag att göra sitt namn känt lokalt.

Dessutom kan företag använda dessa tekniker för att visa på sina visioner och stå bakom olika initiativ så som mänskliga rättigheter. Genom att verkställa eller donera generösa priser till auktioner som gynnar olika politiska och humanitära uppdrag, som till exempel Rädda Barnen, kan företagen därmed skapa ett positivt rykte som samhällsansvariga.

Auktionskulturen öppnar för nya relationer

Förutom att gynna företag genom att göra det enklare att dela redskap så gör nätauktioner det även enklare att bygga nya företagsrelationer. Vare sig det är med andra företag inom samma bransch eller med helt nya organisationer, som till exempel byggs genom välgörenhetsauktioner, så kan nätauktioner alltså bygga ett starkare marknadsnät.

Genom att skapa starkare relationer genom olika typer av branscher kan man stärka den svenska företagsamheten. På en lokal nivå kan samarbeten stärka såväl civilsamhället som ekonomin. På en nationell nivå visar det på en ännu starkare solidaritet och sammanstrålning inför en mer världsledande cirkulär svensk marknad.

Inte bara ett företagsfenomen

Det är inte bara företagarna som njuter i den nya digitala auktionsvärden. Under pandemin var det även många privatpersoner som använde nätauktioner för att köpa tjänster och produkter. Stora internationella företag så som Auctionet såg bland annat omsättnings-ökningar på 76% mellan mars 2020 och mars 2021.

I Auctionets svenska dotterbolag Hälsinglands Auktionsverk var ökningen ännu större: där hade omsättningen växt med 177% procent under samma period. Det förekom även ökningar i sålda föremål och antalet besökare, vilket visar på att hela branschen såg ett ökat intresse och användning.