Spadtag för nya arkivlokaler i Härnösand

Gemensamt spadtag av Åsa Hedenberg (Specialfastigheter), Karin Åström Iko (Riksarkivet) och Katrin Westling Palm (Skatteverket). Foto: Åke Johansson.

Åsa Hedenberg (Specialfastigheter), Karin Åström Iko (Riksarkivet) och Katrin Westling Palm (Skatteverket). Foto: Åke Johansson

Nu har första spadtaget tagits inför bygget av nya stora arkivlokaler i Härnösand taget – ett samarbete mellan Riksarkivet, Skatteverket och Specialfastigheter. Samarbetet om nya lokaler har pågått i flera år och i slutet på augusti fattade regeringen beslut om rätt att teckna långsiktigt hyresavtal.

– Nu blir det på riktigt efter många år av planering – äntligen! Det här kommer bli en fantastik byggnad för både arkiv, personal och besökare. Jag är väldigt glad över att vi gör det här tillsammans, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Riksarkivet, som finns på elva orter i Sverige, har inte nog med expansionsutrymme för att ta emot nya arkiv. Nuvarande lokaler i Härnösand har ineffektiva ytor och det är svårt att anpassa dem till moderna arbetssätt. Att samarbeta med andra aktörer är ett samhällsekonomiskt sätt att säkra Riksarkivets långsiktiga behov av arkivlokaler. Att lokalerna ska vara anpassningsbara och hållbara genomsyrar arbetet.

– Det här samarbetet ger oss en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp på lokaler och hur de behöver vara utformade för att passa verksamheten – allt ifrån hur vi tar emot arkiv och förvarar dem till hur vi digitiserar och gör arkiven tillgängliga för användarna, säger Karin Åström Iko.

Arbetet sker i nära dialog med Härnösands kommun och regionala aktörer. Byggstart planeras till hösten 2022 och lokalerna beräknas stå klara våren 2025. Arkivet uppskattas rymma cirka 234 000 hyllmeter.

(2022-09-15)

Se även Riksarkivet vill bygga nytt i Härnösand (2021-10-14)